fbpx

Ghid de bune practici

Înscrie-te acum
w

Comunicarea

1

Educația

b

Reguli interne

Consilierea

Alimentația

Comunicarea echipei Joy cu părinții

Este foarte important pentru noi ca părinții să fie informați și să cunoască bine activitatea noastră,comportamentul și evoluția copiilor. Având în vedere faptul că,mai presus de orice,urmărim crearea și asigurarea stării de bine a copilului dar și a adulților din preajma lui,un aspect important este COMNICAREA FAMILIE –GRĂDINIȚĂ.

Vom facem eforturi pentru a vă pune la dispoziție informațiile necesare și pentru a răspunde la întrebările,îngrijorările și propunerile dumneavoastră. Comunicarea eficientă contribuie la crearea unui mediu în care atât copilul dumneavoastră cât și personalul gradiniței să se bucure de timpul petrecut împreună. Vom face schimb de informații pe mai multe căi:

Directorul grădiniței vă va răspunde în cel mai scurt timp posibil. Informații, fotografii din timpul activităților zilnice vor fi trimise prin e-mail la sfârșitul fiecărei săptămâni iar modificările și noutățile vă vor fi trimise atunci când apar.

Telefon

Educatoarea vă poate răspunde zilnic la telefon doar în intervalul 13:30-14:30.

Nu uitați: o clipă de atenție acordată telefonului poate avea urmări grave asupra săntății și securității fizice a copilului.

Avizier

În holul de la intrarea în grădiniță  găsiți anunțuri pentru săptămâna în curs, precum și alte informații utile: orar, meniu, calendar anual, noutăți. Vă rugăm să îl urmăriți zilnic.

w

Întâlniri

Întâlnirile cu managementul grădiniței și cu educatoarele pot avea loc săptămânal, în intervalele orare stabilite de fiecare educatoare și părinte în parte.

n

Portofoliul copiilor

Lucrările copiilor sunt păstrate în clasă în dosare individuale, personalizate și monitorizate.

Puteți avea acces oricând la portofoliul copilului, dar este nevoie ca acesta să rămână în grădiniță până la sfârșitul ciclului grădiniței,pentru o mai bună stabilire/evaluare  a progresului academic al copilului

h

Newsletter

Apare lunar și este trimis pe e-mail. Acesta conține:

  • noutăți din grădiniță
  • articole despre filozofia Montessori
  • aspecte,noutăți legate de politica educațională națională
  • aspecte legate de  evoluția copiilor
  • modele de bună practică,sfaturi utile pentru părinți.
w

Întâlniri educatoare - părinți

Atât pedagogia Montessori dar și standardele stabilite pentru învățământul tradițional, stabilesc că evaluarea copilului este element important al activității din grădiniță.

Copiii nu sunt niciodată comparați unii cu alții iar evaluarea se bazează pe dezvoltarea individuală a fiecărui copil. Organizăm aceste întâlniri dintre educatoare și părinți de două ori pe an (conform calendarul anual) și ele au ca scop:

  • întâlnirea din octombrie/noiembrie , o bună cunoaștere a copilului, atât din partea părinților cât și din partea educatoarelor
  • întâlnirea din mai/iunie este menită să ofere părinților un feed-back al evoluției pe care a înregistrat-o copilul pe parcursul anului școlar .

În timpul celor  două întâlniri vom încerca să stabilim obiective comune Montessori/tradițional,modul în care copilul,la acel moment, va fi capabil să se adapteze unei școli tradiționale sau Montessori.

Sesiuni de observare

Vă rugăm să urmăriți calendarul anual. În timpul acestor observări, părinții au posibilitatea să cunoască și să înțeleagă amenajarea spațiului,materialele specific Montessori, modul de lucru și de abordare a copilului dar și felul în care acesta, copilul, este pregătit pentru o etapă de viață și școlaritate ulterioară.

Website / Facebook

Pe site-ul grădiniței veți găsi link-uri folositoare, articole, informații despre grădinița noastră și despre educația de tip Montessori.

Pe Facebook, puteți afla noutăți despre grădiniță și despre educația Montessori.

/

Clubul părinților

Se organizează lunar și are ca scop, în primul rând, prezentarea principiilor Montessori și în al doilea rând să răspundă întrebărilor dumneavoastră și să vă ofere sprijin în educarea copiilor. Aceste întâlniri vor fi ținute de către educatoarele Montessori şi de către consilierul nostru. Ocazional va veni un invitat care va vorbi despre metodele de educare Montessori (acțiuni neincluse în taxa de școlarizare)

Rugăm părinții să țină legătura cu echipa JOY. Dacă aveți întrebări sau motive de îngrijorare în legătură cu copilul dumneavoastră, vă rugăm să comunicați acest lucru în primul rând educatoarei. Pentru orice problemă vă stau la dispoziție directorul educațional și managerul grădiniței.

Mediul educațional Montessori

Zona Viață

Zona Viaţa practică include existența acelor materiale care să susțină   activităţi efectuate în viaţa de zi cu zi (deschiderea închiderea cutiilor, sticluțelor,exerciții de turnare,pliere,rulare,îngrujirea mediului,cusutul,aranjarea mesei,tăiere,împletire)

Scopul exerciţiilor de viaţă practică este de a-i ajuta pe copii să devină independenţi, încrezători în sine, ordonaţi, şi să-i înveţe să se concentreze.

„Un copil independent este un copil liber”

Exerciţiile acoperă 4 domenii: grija pentru mediul în care îşi  desfăşoară activitatea, grija pentru propria persoană, dezvoltarea relaţiilor sociale, coordonarea şi armonia mişcărilor.

z

Zona Sensorial

Scopul exerciţiilor de dezvoltare senzorială este acela de a-i ajuta pe copii să-şi  dezvolte cele 5 simţuri: auzul, văzul, mirosul, gustul si pipăitul si sa asimileze in mod natural concepte considerate altfel abstracte; sunt primul pas in invaţarea matematicii. Astfel, copilul este expus unor materiale  senzoriale distincte pe parcursul perioadelor senzitive specifice fiecărei vârste. Cu ajutorul exerciţiilor  senzoriale  copilul  poate  să  distingă,  să  ordoneze,  să  clasifice  şi  să  descrie  impresii senzoriale legate de lungime, înălţime, temperatură, greutate, culoare, înclinare, miros, etc.

Zona Matematică

Maria  Montessori considera matematica un proces mental natural care începe de la un nivel concret şi progresează către un nivel abstract. Astfel, materialul matematic Montessori este de asemenea concret. Fiecare exerciţiu se creează in jurul unor experienţe specifice care constituie baza pentru dezvoltarea în viitor a gândirii matematice abstracte.

v

Zona Limbaj

În viaţa unui copil există o perioadă specifică în care acesta, în mod natural  şi  spontan,  este  capabil  să-şi  dezvolte  limbajul  în  mod  inconştient.  Utilizând  materialul Montessori,  educatorul îl ajută indirect pe copil să-şi îmbogățească şi să-şi perfecţioneze limbajul. Exerciţiile de limbaj îi  ajută pe copii să înveţe să citească şi să scrie, şi să conştientizeze sensul cuvintelor.

Zona Științe și Activități Culturale

Ca extensie a celor 4 arii curriculare de bază. Un element important în dezvoltarea personalităţii copilului este contactul  propriu  zis  cu  realitatea  şi  capacitatea  lui  de  a  se  implica  efectiv  în  această  realitate. Libertatea de care se bucură copilul în mediul special creat, îi permite să experimenteze, să observe şi să mânuiască,  să  exploreze,  să  perceapă,  să  descopere  şi  să  clasifice.  Cand Maria Montessori vorbeşte despre ştiinţele naturale, ea nu se referă numai la cunoaşterea fenomenelor naturale, cât mai degrabă la o relaţie lăutrică cu natura. Prin intermediul lecţiilor de artă, copilul învaţă despre cultura sa. În cadrul acestei arii curriculare, copiii beneficiază de lecţii despre istorie, geografie, biologie, artă, muzică.