fbpx

Mediul educativ

Mediul educativ cuprinde toate obiectele, condițiile și caracteristicile, de calitate și de organizare, care sunt cuprinse în interiorul centrului, dar și în spațiile anexe, inclusiv în grădină și la locul de joacă din exteriorul clădirii.

Mediul educativ este în același timp un mediu educațional în care sunt prezente obiecte cu semnificație culturală și științifică, cuprinse în materialele de dezvoltare, alese cu grijă pentru a fi de calitate, văzute și folosite de copii.

Maria Montessori consemna că mediul educativ, pregătit special și după criterii științifice și estetice, este prima dovadă de respect față de copil, pentru vârsta, capacitatiile și nevoile sale de a fi în siguranță, activ și independent.

Mijloacele principale prin care educatoarele Joy Montessori acționează în procesul educației sunt mijloace de dezvoltare, grupate după distincția lor în:

Elemente de viață practică prin care copilul realizează mișcări și deprinderi uzuale, activități destinate îngrijirii mediului (curățenie, ordine, îngrijirea și aranjarea plantelor, comportamentul civilizat, autocontrolul în raport cu obiectele și cu persoanele, regurile fundamentale de conduită).

Materiale pentru dezvoltarea și rafinarea tuturor simțurilor prin care se realizează pregătirea pentru activitatea intelectuală, pentru îndemânarea fizică și pentru măiestria artistică.

Materiale pentru dezvoltarea limbajului și pentru alte achiziții culturale, precum arta și expresia artistică (elemente de desen, pictură, modelaj, muzică, interpretare, artă meșteșugărească), științe ale naturii (clasificări, forme, structuri din botanică, biologie), elemente de fizică, chimie (observarea și experimentarea unor fenomene simple și uzual întâlnite), dar și multe elemente geografice și istorice.

Materiale pentru dezvoltarea gândirii matematice și pentru deprinderea unor capacități elementare de numerație, calcul matematic, de cunoaștere a corpurilor și a figurilor geometrice, a modalității în care se pot descompune și compune acestea.

Obiectivele învățământului preprimar Joy Montessori acoperă 5 mari arii, precum:

Viața Practică ajută copilul să:

 • acționeze independent alegându-și propria sarcină și autonomie să lucreze în ritmul propriu;
 • dovedească autonomie personală prin deprinderi de mișcare;
 • aplice comportamentele dobândite pentru îngrijirea mediului interior și exterior;
 • devină stăpân pe acțiunile sale, stabilind relații sociale corecte;
 • respecte ordinea din mediul pregătit, în lucrul cu materialele și în viața grupului;
 • își coordoneze și să-și perfecționeze mișcăriile;
 • își dezvolte deprinderi motrice și să-și perfecționeze echilibrul
 • își dezvolte autodisciplina.

Exercițiile senzoriale oferă copilului capacitatea de a:

 • vedea legături de formă, mărime, culoare, lungime, grosime și structură prin utilizarea simțurilor;
 • recunoaște asemănări și deosebiri, de a compara și clasifica;
 • construi serii (gradarea);
 • găsi legături (asocierea materialului cu mediul);
  înțelege și folosi tehnologia specifică.

Exercițiile de limbaj ajută copilul să:

 • exprime idei într-o formă logică și clară, folosind limbajul oral;
 • clasifice mediul utilizând un vocabular adecvat;
  fie conștient de sunetele din limba maternă;
 • asocieze sunetul cu simbolul corespunzător;
 • dovedească deprinderi de “scriere“ (finețea atingerii, control muscular, păstrarea limitelor);
 • exploreze limbajul prin studierea componentelor lui;
 • stabilească similitudini prin clasificări cu diferite categorii de cuvinte;
 • interpreteze ceea ce a “citit” sau ceea ce i s-a sugerat;

Exercițiile de matematică ajută copilul să:

 • demonstreze că a înțeles secvențialitatea unie acțiuni;
 • perceapă că fiecare număr este format din cantități separate, succesiunea numerelor și câte unități separate sunt necesare pentru a forma fiecare număr;
 • transfere cunoștiințele despre numerele 1-10 la viața de zi cu zi;
 • perceapă categorii de numere – că 10 dintr-o categorie fac 1 dintr-o categorie mai mare;
 • efectueze operații de adunare și scădere demonstrând că a înțeles procesul;
 • aplice cunoștiințele despre operațiile matematice la viața reală;
 • exploreze folosind formele geometrice;
 • utilizeze conceptul de măsurare a dimensiunilor, greutățiilor, volumului, timpului și să folosească calendarul;
 • investigheze legile fizice de bază, acționând cu concepte (plutire, atracție magnetică, dizolvare, evaporare, etc.).

Arta ajută copilul să:

 • deseneze pentru dezvoltarea artistului din el;
 • execute pete de culoare;
  cunoască tehnici și instrumente utilizate în desen, pictură, modelaj;
 • își concretizeze cunoștințele și deprinderile în tehnici potrivite artei;
 • își rafineze observațiile și să folosească un limbaj adecvat;
 • își concretizeze abstracțiile în lucrări specifice artei;
 • dovedească abilități practice de lucru manual;
 • găsească utilitatea lucrurilor efectuate;
 • cânte cântece pentru copii;
 • exerseze diferite ritmuri muzicale de mers, alergare, de legănat, de galopat, de marș și de dans;
 • distingă sunetele din natură;
 • aibă deprinderi de ascultare a muzicii și de apreciere a ceea ce ascultă;
 • experimenteze înălțimea sunetelor muzicale din gama Do Major;
 • compună muzică și să scrie ce a compus cu ajutorul clopoțeilor și portativelor.