fbpx

Curriculum Joy Montessori

Activitatea instructiv-educativă din Centrul Educațional se desfășoară având la bază  Curriculum-ul Alternativei Montessori aprobat prin Ordinul Ministrului nr 6142/1.11.2011 dar și finalitățile specifice pentru învățământul tradițional, așa încât fiecare copil să poată urma, la sfârșitul programului educațional orice formă de învățământ ( tradițional sau o alternativă educațională).

O sală de clasă Montessori este pregătită în așa fel încât copilul să se poată mișca natural, lucrând progresiv cu o varietate de materiale ce îi satisfac nevoile atât din punct de vedere emoțional, psihic, intelectual cât și social.

Scopul nostru este acela de a răspunde nevoilor copilului încurajând:

-cunoașterea de sine și dezvoltarea respectului de sine,

-dezvoltarea disciplinei interioare și a spiritului de ordine,

-dezvoltarea abilităților sociale,

-formarea competențelor școlare de bază,

-dezvoltarea unor abilități de autonomie,independență,eficacitate,responsabilitate și încredere în depășirea obstacolelor.

-dezvoltarea potențialului fiecărui copil.

Mediul de învățare sigur (management eficient al clasei,relații bune profesor –elev,metode inovative) și pregătit presupune:

– Zona Viaţa practică include existența acelor materiale care să susțină   activități efectuate în viața de zi cu zi (deschiderea închiderea cutiilor, sticluțelor, exerciții de turnare, pliere, rulare, îngrijirea mediului, cusutul, aranjarea mesei, tăiere, împletire)

Scopul  exercițiilor  de  viaţă  practică  este  de  a-i  ajuta  pe  copii  să  devină  independenți, încrezători în sine, ordonați, și să-i învețe să se concentreze.

„Un copil independent este un copil liber”

Exercițiile acoperă 4 domenii: grija pentru mediul în care își  desfășoară activitatea, grija pentru propria persoană, dezvoltarea relațiilor sociale, coordonarea și armonia mișcărilor.

Zona   Senzorial. Scopul exercițiilor de dezvoltare senzorială este acela de a-i ajuta pe copii să-și  dezvolte cele 5 simțuri: auzul, văzul, mirosul, gustul și pipăitul și sa asimileze în mod natural concepte considerate altfel abstracte; sunt primul pas în învățarea matematicii. Astfel, copilul este expus unor materiale  senzoriale distincte pe parcursul perioadelor senzitive specifice fiecărei vârste. Cu ajutorul exercițiilor  senzoriale  copilul  poate  să  distingă,  să  ordoneze,  să  clasifice  și  să  descrie  impresii senzoriale legate de lungime, înălțime, temperatură, greutate, culoare, înclinare, miros, etc.

– Zona Matematica. Maria  Montessori considera matematica un proces mental natural care începe de la un nivel concret și progresează către un nivel abstract. Astfel, materialul matematic Montessori este de asemenea concret. Fiecare exercițiu se creează in jurul unor experiențe specifice care constituie baza pentru dezvoltarea în viitor a gândirii matematice abstracte.

– Zona limbaj. În viața unui copil există o perioadă specifică în care acesta, în mod natural  și  spontan,  este  capabil  să-și  dezvolte  limbajul  în  mod  inconștient.  Utilizând  materialul Montessori,  educatorul îl ajută indirect pe copil să-și îmbogățească și să-și perfecționeze limbajul. Exercițiile de limbaj îi  ajută pe copii să învețe să citească și să scrie, și să conștientizeze sensul cuvintelor.

– Zona Stiinţe  si  activitaţi culturale – ca extensie a celor 4 arii curriculare de baza. Un element important în dezvoltarea personalităţii copilului este contactul  propriu  zis  cu  realitatea  şi  capacitatea  lui  de  a  se  implica  efectiv  în  această  realitate. Libertatea de care se bucură copilul în mediul special creat, îi permite să experimenteze, să observe şi să mânuiască,  să  exploreze,  să  perceapă,  să  descopere  şi  să  clasifice.  Cand Maria Montessori vorbeşte despre ştiinţele naturale, ea nu se referă numai la cunoaşterea fenomenelor naturale, cât mai degrabă la o relaţie lăutrică cu natura. Prin intermediul lecţiilor de artă, copilul învaţă despre cultura sa. În cadrul acestei arii curriculare, copiii beneficiază de lecţii despre istorie, geografie, biologie, artă, muzică.

Programe opționale: Activitatile opționale  vor fi alese dintre cele care  să încurajeze spiritul de echipă și respectul reciproc, gândirea logică,starea de reziliență a copilului,precum și dezvoltarea talentelor artistice: modelaj, teatru, muzica:dans, muzică,mind lab,pictură,matematica distractivă.

Activități  extracurriculare : teatru, muzee, circ, excursii, vizite, plimbări, grădina zoo, grădina botanică, etc.

Centrul Educațional va fi închisă pentru activități de curățenie generală, reparații,dezinfecție și dezinsecție, activități legal prevăzute pe o perioadă ce va fi specificată în calendarul ce se va publica pe această pagină (pană atunci va rugam să ne întrebați direct).

De asemenea, se vor respecta zilele libere legal. Ele vor fi publicate împreună cu vacantele în avelași calendar.